Praat-Paal

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Logopedisten zijn paramedici. Dit wil zeggen dat we nauw samenwerken met andere disciplines en dat we op voorschrift werken van een gespecialiseerd arts.

Je kan bij onze logopedisten terecht voor het onderzoek en de behandeling van:

 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Articulatiestoornissen
 • Stemstoornissen
 • Leerstoornissen (dyslexie & dyscalculie)
 • Afasie na CVA
 • Communicatiestoornissen bij chronische aandoeningen
 • Slikstoornissen
 • Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen

Bij onze Klinisch Psychologe kan u terecht voor:

 • De afname van een intelligentieonderzoek
 • Therapie op maat van u en\of uw kind. Afhankelijk van de problematiek (emotioneel, sociaal, gedragsmatig, zelfbeeld...) en van het individu wordt er therapie aangeboden. Het therapieplan verandert naargelang de intensiteit en complexiteit van het probleem.
 • Indien nodig wordt er doorverwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener of instantie.