Praat-Paal

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Logopedisten zijn paramedici. Dit wil zeggen dat we nauw samenwerken met andere disciplines en dat we op voorschrift werken van een gespecialiseerd arts.

Je kan bij onze logopedisten terecht voor het onderzoek en de behandeling van:

  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Stemstoornissen
  • Leerstoornissen (dyslexie & dyscalculie)
  • Afasie na CVA
  • Communicatiestoornissen bij chronische aandoeningen
  • Slikstoornissen
  • Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen